Sopning


Sopning kring fastigheter

Gångvägar, trappor och parkeringar städas en gång varje vår för att förebygga olyckor och öka trivseln kring fastigheterna som Agrérs Alltjänst sköter.
För att hinna sopa kring alla fastigheter planeras och schemaläggs arbetsinsatsen. Cirka en vecka innan det är dags skyltas alla trapphus upp med information om var och när sopningen kommer att ske.

Utrustning och hjälpmedel

Vid sopningen används sopvalsar som är monterade på minilastare, minitraktorer och mindre sopmaskiner. Vid sopningen appliceras på ytan som ska sopas för att minimera damm bildning.

Hur kan du som hyresgäst underlätta för oss

För att förenkla sopningen och minimera skador på omgivningen är det viktigt att alla hjälps åt. Inför soptillfället kan du som hyresgäst plocka bort saker som är känsliga för damm och stenskott. Det är viktigt att flytta fordon och saker som finns uppställda på de ytor som ska sopas. Undvik att vädra kläder eller torka tvätt ute, stäng fönster och dörrar för att slippa få in damm som virvlar upp vid sopningen.