Snöskottning


Plogning, skottning och sandning kring fastigheterna

Under vinterhalvåret skottar och sandar vi kring de hyresfastigheter vi förvaltar eller äger.  Vid extremt snöfall och oväder eller när temperaturen faller snabbt kan det vara svårt att räcka till. Vi påbörja snöröjningen när det snöat cirka 5 cm. Vi arbetar enligt en viss struktur och det kan därför ta olika lång till innan det blir plogat utanför ditt hus.

Plogning genomförs av fastigheternas hårdgjorda ytor samt på angränsande trottoarer och gångbanor. Om behov av sandning finns ska den utföras i anslutning plogningen.  

Handskottning

Handskottning kring fastigheterna utförs i samband med plogningen. För ett optimalt resultat brukar vi som regler börja med handskottningen och fortsätta ploga snö med maskin. På en fastighet ska samtliga fastighetens trappor, mindre vägar, gångar, området kring brevlådor och sopkärl, ingång till gårdshus etc. handskottas innan snöröjningen med maskin påbörjas.