Gräsklippning


Gräsklippning

Vi utför gräsklippning på allt från små gräsplättar till stora ytor. Ingen gräsmatta är för liten eller för stor.

Vi tillhandahåller gräsklippningstjänster till privatperson med eller utan möjlighet till RUT avdrag samt till momsregistrerade företag, förvaltningar, kommuner eller stiftelser.

Vi utför klippning, trimning och röjning av högt gräs, sly eller av ytor som av olika anledningar inte kan klippas med av en vanlig gräsklippare. Vi upprättar ett avtal utifrån de önskemål och krav du som kund ställer på din gräsmatta. Utifrån dina önskemål upprättar vi ett schema med gräsklippningsintervall samt kartor på vilka gräsytor vi ska sköta. Detta bidrar till att vi kan planera gräsklippningen och hålla ett rimligt pris för den tjänst vi erbjuder.

Klippning av öppna gräsytor

Vid klippning av öppna gräsytor använder vi oss av fyrhjulsdrivna åkgräsklippare som är skonsamma dina gräsytor. Maskinen är utrustade med ett muliclipaggregat som har en klippbredd på 125 cm varför vi kan klippa fler kvadratmeter per timme än en vanlig traditionell gräsklippare.

Trimning och röjning

I anslutning till att vi klipper en gräsmattta utför vi trimning av det gräs som  vi inte kommer åt med den större gräsklipparen.

Röjning av gräsytor

I de fall du har behov av att klippa en yta där inte gräsklipparen kan användas kan vi röja området med en röjsåg för professionellt bruk. Röjsågen utrustas med det skärverktyg som är lämpligt för områdets vegetation.  I de fall området innehåller buskar och sly utrustas röjsågen med röjsågsklinga.