Felanmälan


Har du det hänt något i din bostad som du behöver ha hjälp med?
Här kan du anmäla fel som du har i din bostad i fastigheter som Agrérs Alltjänst ansvarar för!

Välkommen att kontakta oss!

Efternamn (obligatorisk)

Förnamn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Lägenhetsnummer eller våningsplan
(obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

E-post

"Husdjur Ja eller nej"
Ja Nej 

Ska vi ringa före besöket?

Får vi gå in i din lägenhet om du inte är hemma?

Ämne

Beskriv felet. Ange fabrikat och modellbeteckning vid fel på fasta inventarier